ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. 9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป เปิดรับสมัครสอบ 26 ก.ย. -9 ต.ค. 2559 |

"ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. -9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป"

ลิงค์: http://iqepi.com/36035/ หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 0
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. - 9 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

---
ม.นครพนมนครพนม

"ม.นครพนม"

ลิงค์: http://iqepi.com/36034/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ก.ย. - 9 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

---
ม.นครพนมนครพนม

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1.2 มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมแสดงหลักฐาน)
1.3 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet
ได้เป็นอย่างดี
1.4 สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - เกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
- เกี่ยวกับงานสารบรรณ
- เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป) 1..2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยการสอบข้อเขียนวิชาละ 1 ชั่วโมง

- ทักษะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 1.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

- สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ นครพนม ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2559 สอบ ม.นครพนม 59 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.นครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


สมัครงาน ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. 9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป งานราชการ นครพนม ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. 9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป รับสมัคร สอบ ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. 9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป2559 สอบ ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. 9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 59 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. 9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ก.ย. 9 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: