ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

เตรียมสอบท้องถิ่น - |ลุ้น!! สมัครสอบท้องถิ่น ต.ค.-ธ.ค. 59 (จากรายงานการประชุม) 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา

เตรียมสอบท้องถิ่น

"เตรียมสอบท้องถิ่น"

ลิงค์: http://iqepi.com/36099/ หรือ
เรื่อง: ลุ้น!! สมัครสอบท้องถิ่น ต.ค.-ธ.ค. 59 (จากรายงานการประชุม) 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา

---

เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

จากรายงานการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ. จากที่ ก.จ. กท. และ ก.อบต. ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขันแทน โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบตามอัตราที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแสดงความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนในตำแหน่งต่างๆ รวม 105 ตำแหน่ง รวม 3,415 อัตรา

(1) ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง รวม 1,762 อัตรา
(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง รวม 1,653 อัตรา

ขั้นตอนการเตรียม "สอบท้องถิ่น" 2559

  • ส.ค. 59 ออกระเบียบ สถ.ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา
  • ส.ค. 59 ประชุม กสถ.
  • ส.ค. - ก.ย. 59 ประชุม ก.กลาง
  • ต.ค. 59 ประชุมจังหวัดที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบ
  • ต.ค. - ธ.ค. 59 รับสมัคร*****

  • ธ.ค. 59 ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครตำแหน่งต่างๆ แต่ละศูนย์สอบ
  • ธ.ค. 59 ประกาศ กสถ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • ม.ค. 60 ดำเนินการสอบ
  • ม.ค. 60 ประกาศผลการสอบแข่งขันดาวน์โหลดไฟล์ เตรียมสอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com