ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

กรมการปกครองอนุมัติกรอบอัตรากำลังรอบ 4 1,940 อัตรา

กรมการปกครอง

"กรมการปกครอง"

ลิงค์: http://iqepi.com/37508/ หรือ
เรื่อง:

---

กรมการปกครอง คพร.อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปี 2560-2563

จากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0302.2/ว21335 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563)

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (กพร.) กำหนด ทั้งนี้กรมการปกครองได้แจ้งกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559) ให้จังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และกรมการปกครองได้ดำเนินขอรับการจัดสรรกรอบพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) คพร.พิจารณานั้น

กรมการปกครองได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ว่า คพร. ได้มีมติินุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 แล้ว จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ ตามรายละเอียดในประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 | 2 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com