ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล...

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล... "กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล" ลิงค์: http://iqepi.com/38395/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส. กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

"กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล"


ลิงค์: http://iqepi.com/38395/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล


ตำแหน่ง 1 สายงาน กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค หรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง จดรายงานการประชุม รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้พัสดุ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการเก็บรักษาให้บริการเอกสารสำคัญทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติราชการ ทะบเียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประโยชน์


ตามระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2555

คุณสมบติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  1. มีความรู้ในด้านงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนัดงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2554 และกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

  5. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office)


 
วิธีการสมัครงานพนักงาน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

  http://iqepi.com/38395/