ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง...

กรมโยธาธิการและผังเมือง... "กรมโยธาธิการและผังเมือง" ลิงค์: http://iqepi.com/37837/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานโยธา ระดับการศึกษา: ปวส. กรมโยธาธิการและผังเมือง

"กรมโยธาธิการและผังเมือง"


ลิงค์: http://iqepi.com/37837/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. - 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กรมโยธาธิการและผังเมืองชลบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สายาวิชาการสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมารราคาค่าก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงานและงบประมารที่ได้รับ การตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปรายการ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซมตาที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง งานทดสอบคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาทางด้านช่าง ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาที่่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง การคำนวณ การใช้ภาษา ความรู้ทั่วไป ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน

- ทักษะ
ความสามารถและทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ ค่านิยมและจริยธรรม
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

- สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ด้านการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ความรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง
วิธีการประเมิน : ข้อเขียน
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

  http://iqepi.com/37837/