ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง... "สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง" ลิงค์: http://iqepi. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

"สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง"


ลิงค์: http://iqepi.com/38378/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา*,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 28 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ


ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์
แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสถิติ
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13285 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ทางการบัญชี
ทางบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13285 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
๒) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
๓) สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
๒) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
๓) สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๔) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 11400 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.6 หรือ ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๒) มีความสามารถในการเดินเอกสารภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งบริการอาหาร และเครื่องดื่มในการประชุม
๓) มีความรับผิดชอบในการบริการได้เป็นอย่างดี

 
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  http://iqepi.com/38378/