ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

"กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"

ลิงค์: http://iqepi.com/39234/ หรือตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 11,500-15,000อัตราว่าง: 4ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรุงเทพมหานคร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งที่ 3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการตำแหน่งที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน2. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก2.1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา2.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา2.3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา2.4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา 
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :online  
ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คลิกที่ลิงค์ด้านล่างแผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
 ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com