ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11...

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11... "กศน." ลิงค์: http://iqepi.com/38964/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 11 พ.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.** --- กศน.ปทุมธานี กศน. กศน.

"กศน."


ลิงค์: http://iqepi.com/38964/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 11 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กศน.ปทุมธานี

กศน. เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัด ปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญยาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักางนปลัดกระทรวงศซึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดังนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวนอัตราว่าง สถานที่ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณื ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 18,000 บาท

  • ตุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์

  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี


 
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

  http://iqepi.com/38964/