ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มิ.ย. 2560

กรมการข้าว

"กรมการข้าว"

ลิงค์: http://iqepi.com/39368/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 10,500- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 15 มิ.ย. 2560
--- กรมการข้าวกรุงเทพมหานคร

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป อัตราค่าจ้าง 10,500.- บาท/เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office หลักฐานประกอบการสมัครงาน 1. ใบสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือกำกับเอกสารหลักฐานทุกฉบับ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ชั้น 4 ห้อง 414 (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ (หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น. - 13:00 น.) สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครงาน ถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน") เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 561 5094 วิธีการคัดเลือก กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นที่สนใจตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เห็นสมควรเท่านั้น และผลการคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ http://www.ricethailand.go.th/web/index.php/mergister ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ใบสมัครจ้างเหมาบริการ
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการข้าว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com