ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26...

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26... "กระทรวงยุติธรรม" ลิงค์: http://iqepi.com/39195/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการยุติธรรม ระดับการศึกษา: ป. กระทรวงยุติธรรม

"กระทรวงยุติธรรม"


ลิงค์: http://iqepi.com/39195/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 45
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กระทรวงยุติธรรมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศสำนักงานปลัดกระรทวงยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม

สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณธกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การเกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉฑาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (แบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันี่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 45 อัตรา

  1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 19 อัตรา

  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา

  3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

  4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

  5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

  6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา

  7. ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 2 อัตราวิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงยุติธรรม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงยุติธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  http://iqepi.com/39195/