ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 พ.ค. -26 มิ.ย. 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

"ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ"

ลิงค์: http://iqepi.com/39407/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 19,500-19,500 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพกรุงเทพมหานคร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

รหัสตำแหน่ง C60/31 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ลักษณะของตำแหน่งงาน 1.ประสานงานและดำเนินการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมต่างๆ 2.ดูแลระบบประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครการฝึกอบรมต่างๆ 3.รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมต่างๆ 4.ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกระบวณการจัดการศึกษา 5.จัดทำรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ 1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กรุณาแนบเอกสารการผ่านงานมาด้วย หากไม่แนบไม่รับพิจารณา) 2.ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย) 3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร 4.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน 5.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 6.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก 1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ 2. สอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
วิธีการสมัครงานพนักงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ :อินเตอร์เน็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.ค. 2560ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com