ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน...

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน... "สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" ลิงค์: http://iqepi.com/38868/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

"สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน"


ลิงค์: http://iqepi.com/38868/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 49
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ค. - 31 พ.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรุงเทพมหานคร

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ


ประกาศสำนักงานการตวรจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ข้อ 17 (5) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง (สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

  1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

   1. รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 30 อัตรา

   2. รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

   3. รหัส 13 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

   4. รหัส 14 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

   5. รหัส 15 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จำนวน 2 อัตรา

   6. รหัส 16 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

   7. รหัส 17 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา  2. ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (รายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้ายประกาศฯ นี้)

  3. อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป (อ่านประกาศ)

  2. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

   • รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

   • รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ

   • รหัส 13 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญยาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

   • รหัส 14 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

   • รหัส 15 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง

   • รหัส 16 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

   • รหัส 17 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

 3. การสมัครสอบ

  1. ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" หรือ http://job.oag.go.th
(อ่านต่อได้จากประกาศรับสมัครสอบดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง)


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน :online  
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

  http://iqepi.com/38868/