พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

One Belt and One Roadเส้นทางสายไหมใหม่NewSilkRoadศตวรรษที่21

One Belt and One Roadเส้นทางสายไหมใหม่NewSilkRoadศตวรรษที่21 "One Belt and One Road" ลิงค์: http://iqepi. One

"One Belt and One Road"


ลิงค์: http://iqepi.com/39206/ หรือ
เรื่อง: เส้นทางสายไหมใหม่NewSilkRoadศตวรรษที่21

---

One Belt and One Road


One Belt and One Road เส้นทางการเชื่อมโยงการค้าใหม่ของจีน กลยุทธ์ 2 คาบสมุทร กว่า 60 ประเทศ


มีวัตถุประสงค์เพื่อรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมเดิม (Silk Road) ที่ประสบความสำเร็จ ในยุคจีนโบราณ เส้นทางสายไหมทางทะเลถือกำเนิดขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง เพื่อลำเลียงสินค้าจากจีนอ้อมฝั่งเอเชียใต้ผ่านมหาสมุทรอินเดียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ไปยังอาณาจักรกรีกและโรมัน ส่วนเส้นทางสายไหมทางบก มีมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่น เพื่อขนส่งสินค้าจากจีนผ่านอินเดีย เปอร์เซีย แอฟริกา ไปยังอาณาจักรยุโรปโบราณ


เส้นทาง One Belt and One Road หรือ Belt and Road Initiative ประกอบด้วย 2 ส่วน

  1. การเชื่อมโยงทางบก Silk Road Economic Belt

  2. การเชื่อมโยงทางทะเล Maritime Silk Road


รัฐบาลจีนขับเคลื่อนความริเริ่มนี้ผ่าน 3 แผนงาน

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การจัดสรรแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) กองทุนเส้นทางสายไหม

  2. การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

  3. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ รวมทั้งอาเซียน ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลัก


OBOR ยังเป็นตัวเร่งให้เป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สำเร็จ เพราะแผนของ OBOR สอดคล้องกับแผนแม่บทการเชื่อมโยงของอาเซียน (Master Plan of ASEAN Connectivity) และแหล่งเงินทุนที่จีนจัดตั้งขึ้นดาวน์โหลดไฟล์ One Belt and One Road คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

  http://iqepi.com/39206/