ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ 12 มิ.ย. -16 มิ.ย. 2560

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

"กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ"

ลิงค์: http://iqepi.com/39512/ หรือ ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรุงเทพมหานคร

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ Hardware, Software, Network, System Security ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบเชื่อมต่อ สามารถดูแลบำรุงรักษา แก้ปัญหาในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 3.สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นได้อย่างดี 4.สามารถออกแบบ จัดทำ นำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ เว็บเพจให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจ 5.สามารถจัดเก็บสถิติข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างดี 6.สามารถเสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานในภาพรวมของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 2.ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ข้อมูลสถิติ ผ่านเว็บเพจของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รวมถึงปรับปรุง เพิ่มเติม ข้อมูลอื่นๆบนเว็บเพจให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดใจ 3.ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์บนหน้าเว็บเพจของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และปรับปรุงแก้ไขกรณีเกิดปัญหา 4.ดำเนินการดูแล ตรวจสอบ หรือแก้ไขเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ หรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 5.ดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือที่เชี่ยวชาญด้านระบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบคอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ ระบบอินเตอร์เน็ต 6.ร่วมเสนอแนวทาง หรือข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนา ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.จัดทำหรือแก้ไขหนังสือติดต่อราชการ ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ หรือจัดทำคู่มือรายงาน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ 8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com