ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 ก.ค. 2560 รวม 16 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย

"ไปรษณีย์ไทย"

ลิงค์: http://iqepi.com/39945/ หรือ ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 16 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครสวรรค์,พระนครศรีอยุธยา,สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 12 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานคร

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ด้วยรบิษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 11 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้
ลำดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สังกัดปฏิบัติงาน จำนวนอัตรา
1 คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโททางด้านการเงิน ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา
2 คุณวุฒิปริญญาโททางด้านการตลาด หรือ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายตลาดขนส่ง 1 อัตรา
3 คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายตลาดขนส่ง 1 อัตรา
4 คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา
5 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา
6 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 สำนักงานไปรษณีย์เขต 8 แห่งละ 1 อัตรา รวม 3 อัตรา
7 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 อัตรา
8 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณืคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
9 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 1 อัตรา
10 คุณวุฒิประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี หน่วยงานต่างๆ 4 อัตรา
11 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com