ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -31 ก.ค. 2560 รวม 8 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

"กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ"

ลิงค์: http://iqepi.com/39690/ หรือ ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250 อัตราว่าง: 8 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2560 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่ได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่าง ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด โดยมีจำนวนตำแหน่งว่าที่จะบรรจุครั้งแรก 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ 1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียไบด้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตณื) 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป้นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณซุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com