ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 มิ.ย. -12 ก.ค. 2560 รวม 16 อัตรา

ไปรษณีย์ไทย

"ไปรษณีย์ไทย"

ลิงค์: http://iqepi.com/39777/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานไปรษณีย์ ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท อัตราเงินเดือน: 10,740-17,830 อัตราว่าง: 16 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มิ.ย. - 12 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานคร

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 11 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้ 1. คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
ลำดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สังกัดปฏิบัติงาน จำนวนอัตรา
1 คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโททางด้านการเงิน ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา
2 คุณวุฒิปริญญาโททางด้านการตลาด หรือ ปริญญาโทเศรษฐศสาสตร์ ฝ่ายตลาดขนส่ง 1 อัตรา
3 คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายตลาดขนส่ง 1 อัตรา
4 คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา
5 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา
6 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานไปรษณีย์เขต 1 สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 สำนักงานไปรษณีย์เขต 8 แห่งละ 1 อัตรา รวม 3 อัตรา
7 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 อัตรา
8 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
9 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สำนักงานไปรษณีย์เขต6 1 อัตรา
10 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี หน่วยงานต่างๆ 4 อัตรา
11 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ 1 อัตรา

การสมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุราชการ

หลักสูตรการสอบ

1. การสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งแยกเป็น 2 วิชา - วิชาที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - วิชาที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป 2. การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาท่าวงทีวาจา บุคลิกและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทั้งนี้ จะทำการสอบความรู้ความสามารถตามข้อ 1 ก่อน และจะประกาศผลการสอบข้อเขียนโดยผู้สมัครสอบจะต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามข้อ
วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :online ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com