ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560

กรมหม่อนไหม

"กรมหม่อนไหม"

ลิงค์: http://iqepi.com/39818/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร ระดับการศึกษา: ปวช. อัตราเงินเดือน: 11,280- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: ตาก เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมหม่อนไหมตาก

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยงานนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม การทดลอง การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ห้องปฏิบัติการ และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย หรือสถิติต่างๆ 2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์ ดูแลรักษาแปลงปลูก การจัดการแปลงหม่อนและแปลงพืชอาหารไหมอีรี่ เพื่อการผลิตไข่ไหมหม่อนและไข่ไหมอีรี่ 3.ช่วยนักวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล ด้านการผลิต รายงานการผลิต การจัดการไข่ไหมหม่อน และไหมอีรี่ 4. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม วิเคราะห์ข้อมูล 5. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารการรายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6. ปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษฺด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป - ทดสอบความสามารถทั่วไปและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการ 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และความรู้ด้านมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน - ทักษะ คุณสมบัติส่วนบุคคล 1. ประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2. วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน 3. บุคลิกภาพและปฏิภาณไหวพริบ 4. มษุษย์สมพันธ์และการประสานงาน 5. การคิดวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6. การสื่อสารโดยการพูด 7. การประเมินผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ - สมรรถนะ เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com