ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 31 ก.ค. -18 ก.ค. 2560

สวทช.

"สวทช."

ลิงค์: http://iqepi.com/40071/ หรือ ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ก.ค. - 18 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สวทช.กรุงเทพมหานคร

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017 นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017 นักวิชาการ / ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน CO 30/06/2017 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC 19/07/2017 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC 19/07/2017 วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CO 16/07/2017 วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ NECTEC 30/06/2017 นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017 นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร NANOTEC 30/06/2017 นักวิชาการ / ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน CO 30/06/2017 วิศวกร / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม Serv. 30/06/2017 ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ CO 30/06/2017 วิศวกร / งานบริหารอาคารสำนักงานกลาง CO 30/06/2017 นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017 ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC 30/06/2017 วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย NECTEC 30/06/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ NECTEC 30/06/2017 วิศวกร / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO 30/06/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC 30/06/2017 นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์การตลาด NANOTEC 30/06/2017 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO 30/06/2017 นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ MTEC 30/06/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ NECTEC 30/06/2017 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 3 (FR01-02) CO 31/07/2017 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05) CO 31/07/2017 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05) CO 31/07/2017 นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย CO 30/06/2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล BIOTEC 01/07/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ BIOTEC 01/07/2017 นักวิเคราะห์ / งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ CO 15/07/2017 นักวิเคราะห์อาวุโส / งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ CO 15/07/2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017 ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ BIOTEC 30/06/2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / สายงานกิจการพิเศษ CO 15/07/2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร CO 15/07/2017 นักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย CO 30/06/2017 นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC 30/06/2017 นักวิชาการ / หน่วยฝึกอบรม BIOTEC 30/06/2017 ที่ปรึกษาอาวุโส / สายงานกิจการพิเศษ CO 15/07/2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร CO 15/07/2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ CO 15/07/2017 นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาองค์กร CO 30/06/2017 ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา CO 15/07/2017 ที่ปรึกษาอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017 นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรค BIOTEC 30/06/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก NECTEC 30/06/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017 ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017 ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ CO 15/07/2017 นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา CO 30/06/2017 เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการผู้บริหาร BIOTEC 30/06/2017 เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ / งานสื่อยุคใหม่ CO 16/07/2017 พนักงานห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์ BIOTEC 30/06/2017 วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CO 16/07/2017 นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร CO 30/06/2017
วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online
ดาวน์โหลดไฟล์ สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com