ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 ก.ค. 2560

กยศ

"กยศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/39933/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 13,750-18,750 อัตราว่าง: 4 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 4 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กยศกรุงเทพมหานคร

กยศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก 1. นิติกร ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18,750 บาท ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ งานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ นิติกรรมสัญญาต่างๆ งานด้านคดี ตอบข้อหารือภายในและภายนอกองค์กร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ 2. พนักงานธุรการ ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,750 บาท ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ งานด้านธุรการ งานเอกสาร งานสารบรรณ และงานอื่นๆ ตามที่ได้ับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ รับผิดชอบงานวางแผนอัตรากำลังคน งานสรรหา คัดเลือก นัดหมายผู้สมัคร ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร งานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ งานเอกสารสัญญาจ้าง งานประเมินผลการทดลองงาน งานบันทึกประวัติพนักงานลงระบบ ERP งานเลื่อนตำแหน่ง งานประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ สาขาใดสาขาหนึ่งหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ :ตนเอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com