ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

"สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย"

ลิงค์: http://iqepi.com/39988/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 6 ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี,ชลบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. - 27 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน การวางแผน การประสานงาน และการบริการตามโครงการยุทธศาตร์ประเทศ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านวิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยพัฒนาระบบปรับปรุงพันธุ์อ้อยและขยายพันธ์ุอ้อยพันธุ์ดีให้เหมาะสมกับพื้นที่และต้านทานต่อโรคและแมลง 2.ร่วมดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและคัดเลือกพันธุ์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.ร่วมส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 4.ร่วมดำเนินการควบคุมและติดตามการดำเนินการในภาพรวมของการพัฒนาปรับปรุง และขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ 2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอารักขาพืช 3.ความรู้เกี่ยวกับโรค แมลง และศัตรูอ้อย 4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฐพีวิทยา ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กำหนด และสมรรถะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่สำนักงานกำหนด
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน การวางแผน การประสานงาน และการบริการตามโครงการยุทธศาตร์ประเทศ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทรายและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อย เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย 2.ศึกษาค้นคว้าและวิจัยพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิดตามประกาศและคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 3.ปฏิบัติตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 4.ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมและกำกับน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาตร์ (เคมี) 2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3.ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกับกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย 4.ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับดารวิเคราะห์คุณภาพอ้อย 5.ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย 6.ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถิติทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักตามที่ ก.พ.กำหนด สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่สำนักงานกำหนด
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :online
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com