ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง

"กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ลิงค์: http://iqepi.com/39510/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานโยธา ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 13,010-13,800 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา/วิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา,ช่างสำรวจ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมารราคาค่าก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ - การตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปรายการ -ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซมตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด -รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง - งานทดสอบคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง -งานให้คำปรึกษาทางด้านช่าง -ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ -ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานโครงกสร้าง อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง การคำนวณ การใช้ภาาา ความรู้ทั่วไป ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน -ทดสอบความรู้ด้านการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ความรู้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง -ความสามารถและทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ -การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา -บุคลิภาพทั่วไปและทัศนคติ -ค่านิยมและจริยธรรม วิธีการประเมิน : ข้อเขียน/สัมภาษณ์
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมโยธาธิการและผังเมือง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com