ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เตรียมสอบท้องถิ่นปรกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

"เตรียมสอบท้องถิ่น"

ลิงค์: https://iqepi.com/40215/ หรือ
เรื่อง: ปรกาศมาตรฐานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบท้องถิ่น

---

เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว55 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 อ้างถึงการประชุมครั้งที่ 2/2560 และ 4/2560 แก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดมาศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่าง
แหล่งที่มา: https://z.iqepi.com

ดาวน์โหลดไฟล์ เตรียมสอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |