ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ม.ค. -12 ก.พ. 2561

กรมประชาสัมพันธ์

"กรมประชาสัมพันธ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/42588/ หรือ ตำแหน่ง: ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน,คีตศิลปินปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 10,500-15,000 อัตราว่าง: 4 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร () เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ม.ค. - 12 ก.พ. 2561
--- กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีไทยหรือสากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี (2) ฝึกซ้อม และศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (3) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง (4) รวบรวม คัดลอก และจัดทำบทเพลง และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายากเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย 2. ด้านการบริการ (1) เผยแพร่งานด้านดนตรี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ (2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) โดยจะทดสอบ - ความสามารถในการเขียนทฤษฎีโน้ต - ทฤษฎีดนตรีสากล - หลักปฏิบัติของการเป็นนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพ - สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) โดยจะทดสอบ - เล่นดนตรี ไวโอลิน (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้) - เล่นดนตรี ดับเบิ้ลเบส (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้) 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน
ชื่อตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ปฏิบัติงานทางด้านดนตรีไทยหรือสากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี (2) ฝึกซ้อม และศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (3) จัดเตรียม ดูแลเก็บรักษาเครื่องดนตรีและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้พร้อมต่อการแสดง (4) รวบรวม คัดลอก และจัดทำบทเพลง และโน้ตเพลงที่มีคุณค่าและหายากเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่งานด้านดนตรีให้แพร่หลาย 2. ด้านการบริการ (1) เผยแพร่งานด้านดนตรี เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจ (2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) โดยจะทดสอบ - ความสามารถในการเขียนทฤษฎีโน้ต - ทฤษฎีดนตรีสากล - หลักปฏิบัติของการเป็นนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพ - สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) โดยจะทดสอบ - เล่นดนตรี ไวโอลิน (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้) - เล่นดนตรี ดับเบิ้ลเบส (กรมประชาสัมพันธ์จะจัดเตรียมโน้ตดนตรี และเครื่องดนตรีให้) 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน
ชื่อตำแหน่ง : คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ขับร้องเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงสากลและเพลงภาษาอื่น ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์ (2) ฝึกซ้อม การขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน (3) ศึกษา จดจำ บทเพลง โน้ตเพลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนอง และศิลปะในการขับร้องเพลงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (4) คัดลอก เก็บรวมรวม และจัดเตรียมบทเพลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านคีตศิลป์ 2. ด้านการบริการ (1) เผยแพร่งานด้านคีตศิลป์ไทยและสากล เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชน และผู้ที่สนใจ (2) ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) โดยจะทดสอบ - หลักการใช้เสียงขั้นพื้นฐาน - หลักการร้องเพลงตามแนววงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ - ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีโน้ตเบื้องต้น - สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) โดยจะทดสอบ - ร้องเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์ 1 เพลง คือ เพลงบุพเพสันนิวาส - ร้องเพลงทั่วไป ได้แก่ เพลงไทยสากล เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง โดยจับฉลากเลือกมา 1 เพลง 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน
ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก กราฟฟิคดีไซด์ เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความ ได้เป็นอย่างดี (2) ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบ เพื่อให้ อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ด้านงานบริการ (1) ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์ (2) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) โดยจะทดสอบ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ทัศนศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ - ความสามารถด้านการออกแบบร่างเบื้องต้น (Sketch Design) กำหนดรูปแบบ ขนาด การใช้วัสดุ และเทคนิคต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ (ตามหัวข้อที่กำหนด) - สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) โดยจะทดสอบ - ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ในการออกแบบ (ตามหัวข้อ ที่กำหนด) 2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 |