สอบภาค ก. ก.พ. ภาค ก.พิเศษ 2559

ค้นหา

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ครม. -  เพิ่มวันหยุดราชการ "6 พ.ค. และ 18 ก.ค. 2559"

ครม.

"ครม."

ลิงค์: http://iqepi.com/32734/ หรือ เรื่อง: เพิ่มวันหยุดราชการ "6 พ.ค. และ 18 ก.ค. 2559"
---

คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ซึ่งมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ รวมจำนวน 2 วัน เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคธุรกิจ 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 3. ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการ ประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและประชาชน
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ครม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ |

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -09 ต.ค. 2558  เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/32732/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน ระดับการศึกษา: ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: 15,000 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 09 ต.ค. 2558 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---

ประกาศกรมอาเซียน เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน

ด้วยกรมอาเซียน มีความประสงค์จะเปิดสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในปี ๒๕๕๙ ณ กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ งานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร สอบ กระทรวงการต่างประเทศ2558 สอบ กระทรวงการต่างประเทศ 58 กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง mail email ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: สอบวันที่: ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงการต่างประเทศ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ | ใบสมัคร |

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานประกันสังคม - ขยายความคุ้มครอง "ลูกจ้างชั่วคราว" ทุกประเภท พรบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ประกาศใช้ 20 ต.ค. 58

"สำนักงานประกันสังคม"

ลิงค์: http://iqepi.com/32733/ หรือ
เรื่อง: ขยายความคุ้มครอง "ลูกจ้างชั่วคราว" ทุกประเภท พรบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ประกาศใช้ 20 ต.ค. 58

---


พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 22 มิ.ย.58 มีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (20 ต.ค.58)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - เตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นายร้อยตำรวจ) รวม 600 อัตรา บุคคลภายนอก 100 อัตรา ภายใน 500 อัตรา) 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ลิงค์: http://iqepi.com/32730/ หรือ
เรื่อง: เตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นายร้อยตำรวจ) รวม 600 อัตรา บุคคลภายนอก 100 อัตรา ภายใน 500 อัตรา)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -16 ต.ค. 2558 นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

"กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"

ลิงค์: http://iqepi.com/32731/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเทศสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 - 16 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 -25 ต.ค. 2558 พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

"กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ"

ลิงค์: http://iqepi.com/32728/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 - 25 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -16 ต.ค. 2558 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: http://iqepi.com/32727/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 - 16 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -22 ต.ค. 2558 คำถามยอดฮิต, ขั้นตอน-เตรียมตัว สมัครสอบตำรวจ 985 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ลิงค์: http://iqepi.com/32726/ หรือ
เรื่อง: คำถามยอดฮิต, ขั้นตอน-เตรียมตัว สมัครสอบตำรวจ 985 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -15 ต.ค. 2558 ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตำรจวจตรี ตำแหน่งอาจารย์ (หลังผ่านการอบรม)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

"โรงเรียนนายร้อยตำรวจ"

ลิงค์: http://iqepi.com/32725/ หรือ
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศร้อยตำรจวจตรี ตำแหน่งอาจารย์ (หลังผ่านการอบรม)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 - 15 ต.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กบข. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ - อัพเดตงานใหม่ 7 ต.ค. 58

กบข.

"กบข."

ลิงค์: http://iqepi.com/32724/ หรือ
ตำแหน่ง: อัพเดตงานใหม่ 7 ต.ค. 58
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ -
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ล่าสุด!!