วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กรมพินิจฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ส.ค. 2557  พนักงานพินิจ(หญิง)


"กรมพินิจฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ส.ค. 2557  พนักงานพินิจ(หญิง)"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14622 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพินิจ(หญิง)
ระดับการศึกษา: ปวส. 
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 - 15 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ 28 -31 ก.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักนิติวิทยาศาสตร์,ช่างภาพการแพทย์,พนักงานผ่าศพและรักษาศพ


"สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ 28 -31 ก.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักนิติวิทยาศาสตร์,ช่างภาพการแพทย์,พนักงานผ่าศพและรักษาศพ"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14621 หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักนิติวิทยาศาสตร์,ช่างภาพการแพทย์,พนักงานผ่าศพและรักษาศพ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 15,300
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 - 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

อบต.ดอนกลอย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -15 ส.ค. 2557  12 ตำแหน่ง


"อบต.ดอนกลอย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -15 ส.ค. 2557  12 ตำแหน่ง"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14620 หรือ
ตำแหน่ง: 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 7,640-8,800
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. - 15 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


"ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14619 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -8 ส.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป


"สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -8 ส.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14618 หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 8 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

รร.ระยองปัญญานุกูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -30 ก.ค. 2557  ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก กิจกรรมบำบัด,ภาษาไทย,ปฐมวัย


"รร.ระยองปัญญานุกูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -30 ก.ค. 2557  ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก กิจกรรมบำบัด,ภาษาไทย,ปฐมวัย"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14617 หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก กิจกรรมบำบัด,ภาษาไทย,ปฐมวัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. - 30 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

รพ.เมตตาประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ค. -1 ส.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


"รพ.เมตตาประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 21 ก.ค. -1 ส.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14616 หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 11,680
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 ก.ค. -15 ส.ค. 2557  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


"ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 ก.ค. -15 ส.ค. 2557  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14615 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 50,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ค. - 15 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 23 -28 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


"กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ 23 -28 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14614 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 - 28 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครสอบ 24 -28 ก.ค. 2557 เพื่อเข้าศึกษาใน “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”

“วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครสอบ 24 -28 ก.ค. 2557  เพื่อเข้าศึกษาใน “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต””

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14613 หรือ
ตำแหน่ง: เพื่อเข้าศึกษาใน “หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต”
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย 
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**