วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)


"กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -31 ก.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14635 หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช. 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 77
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ -  นักจัดการงานทั่วไป


"กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ -  นักจัดการงานทั่วไป"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14634 หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: -
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับต้น (เจ้าหน้าที่สหกรณ์)


"กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับต้น (เจ้าหน้าที่สหกรณ์)"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14633 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับต้น (เจ้าหน้าที่สหกรณ์)
ระดับการศึกษา: ปวส. 
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 28 -30 ก.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป


"กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ 28 -30 ก.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไป"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14631 หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 - 30 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าพนักงานสัตวบาล


"กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าพนักงานสัตวบาล"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14630 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.ค. - 8 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -31 ก.ค. 2557  พนักงานโยธา


"กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -31 ก.ค. 2557  พนักงานโยธา"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14629 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส. 
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. - 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 15 -31 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง


"กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 15 -31 ก.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14628 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 - 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง


"กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14627 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.ค. - 8 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง


"กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 25 ก.ค. -8 ส.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14626 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 1 -8 ส.ค. 2557  พนักงานสรรพากร


"กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ 1 -8 ส.ค. 2557  พนักงานสรรพากร"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=14625 หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสรรพากร
ระดับการศึกษา: ปวช. 
อัตราเงินเดือน: 10,900
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สุระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 - 8 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**