ค้นหา

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน -  หลายตำแหน่ง


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน -  หลายตำแหน่ง"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15330 หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: -
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -7 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Portfolio Management,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Strategic Planning(จัดทำแผนยุทธศาสตร์),เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Business Development(Supply chain)


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -7 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Portfolio Management,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Strategic Planning(จัดทำแผนยุทธศาสตร์),เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Business Development(Supply chain)"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15329 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Portfolio Management,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Strategic Planning(จัดทำแผนยุทธศาสตร์),เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ธนาคาร งานด้าน Business Development(Supply chain)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 7 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ย. 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ย. 2557  ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15328 หรือ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 12 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -8 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการธนบัตรสงขลา)


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -8 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการธนบัตรสงขลา)"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15327 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารจัดการธนบัตรสงขลา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 8 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -2 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -2 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15326 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่ธุรกิจสถาบันการเงินต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 2 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -3 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Support Officer)


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -3 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Support Officer)"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15325 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel Support Officer)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 3 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -11 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -11 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15324 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 11 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -14 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (Fraud Risk Management and Assessment Department)


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -14 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (Fraud Risk Management and Assessment Department)"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15323 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (Fraud Risk Management and Assessment Department)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 14 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -25 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -25 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15322 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 25 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -1 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ทีมพัฒนากระบวนการและประสบการณ์ลูกค้า


"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -1 ก.ย. 2557  เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ทีมพัฒนากระบวนการและประสบการณ์ลูกค้า"

ลิงค์: http://iqepi.com/?p=15321 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ทีมพัฒนากระบวนการและประสบการณ์ลูกค้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 1 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**