ค้นหา

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 -24 ก.ย. 2558 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

กระทรวงวัฒนธรรม

"กระทรวงวัฒนธรรม"

ลิงค์: http://iqepi.com/32402/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,สมุทรปราการ,ประจวบฯ,กาญจนบุรี,อยุธยา,ฉะเชิงเทรา,เลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 - 24 ก.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลและปัญหาในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงานภายใน

สมัครงาน กระทรวงวัฒนธรรม งานราชการ กรุงเทพ,สมุทรปราการ,ประจวบฯ,กาญจนบุรี,อยุธยา,ฉะเชิงเทรา,เลย กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัคร สอบ กระทรวงวัฒนธรรม2558 สอบ กระทรวงวัฒนธรรม 58 กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศ |

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -18 ก.ย. 2558 พนักงานโยธา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

"กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ลิงค์: http://iqepi.com/32404/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 - 18 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -11 ก.ย. 2558 เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

"กรมวิชาการเกษตร"

ลิงค์: http://iqepi.com/32403/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่การเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช. ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,นครราชสีมา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 - 11 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -18 ก.ย. 2558 นักวิชาการพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

"กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/32401/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 - 18 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -15 ก.ย. 2558 ครูผู้สอน

สพฐ

"สพฐ"

ลิงค์: http://iqepi.com/32400/ หรือ ตำแหน่ง: ครูผู้สอน ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 18,000 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 - 15 ก.ย. 2558 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สพฐ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาฯ ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสอนที่ โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ สพป.สระบุรี เขต ๑ สมัครงาน สพฐ งานราชการ สพฐ รับสมัคร สอบ สพฐ2558 สอบ สพฐ 58 สพฐ เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ :ตนเอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: สอบวันที่: ประกาศผลสอบ: ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สพฐ ประกาศ |

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 -15 ก.ย. 2558 เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: http://iqepi.com/32398/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 - 15 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -11 ก.ย. 2558 พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: http://iqepi.com/32396/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 - 11 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -04 ก.ย. 2558 นิติกร

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: http://iqepi.com/32395/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 04 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -11 ก.ย. 2558 นายช่างเทคนิค

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: http://iqepi.com/32394/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 - 11 ก.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

พรฏ.ตำรวจไม่มียศ บังคับใช้ 22 ก.พ. 59 - รับสมัครสอบตำรวจไม่มียศลุ้นปีหน้า อ่านหนังสือรอได้

พรฏ.ตำรวจไม่มียศ

"พรฏ.ตำรวจไม่มียศ บังคับใช้ 22 ก.พ. 59"

ลิงค์: http://iqepi.com/32393/ หรือ
เรื่อง: รับสมัครสอบตำรวจไม่มียศลุ้นปีหน้า อ่านหนังสือรอได้

ล่าสุด!!