ค้นหา

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ 6 -17 ก.ค. 2558 หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

กรมการบินพลเรือน

"กรมการบินพลเรือน"

ลิงค์: http://iqepi.com/31899/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง 38 อัตรา เช่น จท.ประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกล,จท.ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี,อุดรธานี,ตาก,เลย,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,บุรีรัมย์,ชุมพร,กระบี่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 - 17 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -25 ก.ค. 2558 ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกพัสดุ

บริษัท

"บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด"

ลิงค์: http://iqepi.com/31898/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกควบคุมการเดินรถไฟฟ้า,ผู้จัดการแผนกพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 25 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -25 ก.ค. 2558 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท

"บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด"

ลิงค์: http://iqepi.com/31897/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 25 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -12 ก.ค. 2558 หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง

บริษัท

"บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)"

ลิงค์: http://iqepi.com/31895/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง เช่น วิเคราะห์นโยบายและแผน,บริหารความเสี่ยง,Computer,บัญชีและการเงิน,บริหารทรัพยากรบุคคล,โยธาและการกำลัง
ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 12 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงการต่างประเทศ -24 ก.ค. 2558 ทุนเรียนต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท 2 ทุน (เรียนจบใช้ทุนตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ)

กระทรวงการต่างประเทศ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/31894/ หรือ
เรื่อง: ทุนเรียนต่อต่างประเทศระดับปริญญาโท 2 ทุน (เรียนจบใช้ทุนตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 ก.ค. 2558 นายช่างสำรวจ

กรมธนารักษ์

"กรมธนารักษ์"

ลิงค์: http://iqepi.com/31893/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 17 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 ก.ค. 2558 พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม

กระทรวงการต่างประเทศ

"กระทรวงการต่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/31892/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมภารกิจการทูตสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 10 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 13 -21 ก.ค. 2558 พนังงานการบัญชี (เสมียน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

"การรถไฟแห่งประเทศไทย"

ลิงค์: http://iqepi.com/31891/ หรือ
ตำแหน่ง: พนังงานการบัญชี (เสมียน)
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 - 21 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 1 -22 ก.ค. 2558 งานธุรการและงานพัสดุ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

"การรถไฟแห่งประเทศไทย"

ลิงค์: http://iqepi.com/31890/ หรือ
ตำแหน่ง: งานธุรการและงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 - 22 ก.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ - หลายตำแหน่ง

สวรสสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

"สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ"

ลิงค์: http://iqepi.com/31888/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ -
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ล่าสุด!!