ค้นหา

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 -15 พ.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนิติกรนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”


ลิงค์: http://iqepi.com/31166/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนิติกรนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 15 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -12 พ.ค. 2558  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี)

กรมควบคุมโรค

“กรมควบคุมโรค”


ลิงค์: http://iqepi.com/31165/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 21,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 -15 พ.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)

กรมประมง

“กรมประมง”


ลิงค์: http://iqepi.com/31164/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส)
ระดับการศึกษา: ปวช. 
อัตราเงินเดือน: 11,280
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 15 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 พ.ค. 2558  นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต))

กรมประมง

“กรมประมง”


ลิงค์: http://iqepi.com/31163/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต))
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 15 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -12 พ.ค. 2558   เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.)

กรมวิชาการเกษตร

“กรมวิชาการเกษตร”


ลิงค์: http://iqepi.com/31162/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร (สวส.)
ระดับการศึกษา: ปวส. 
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 12 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 เม.ย. -12 พ.ค. 2558  พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.)

กรมวิชาการเกษตร

“กรมวิชาการเกษตร”


ลิงค์: http://iqepi.com/31161/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง (สวส.)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย 
อัตราเงินเดือน: 10,430
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 12 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

เทศบาลตำบลเบิกไพร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้ -08 พ.ค. 2558  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เทศบาลตำบลเบิกไพร

“เทศบาลตำบลเบิกไพร”


ลิงค์: http://iqepi.com/31160/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 08 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 -29 เม.ย. 2558  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักสารสนเทศการแพทย์)

กรมการแพทย์

“กรมการแพทย์”


ลิงค์: http://iqepi.com/31159/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักสารสนเทศการแพทย์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 29 เม.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 เม.ย. -08 พ.ค. 2558  นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี”


ลิงค์: http://iqepi.com/31158/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 เม.ย. – 08 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 เม.ย. -21 พ.ค. 2558  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ,นักวิชาการประมง

กรมประมง

“กรมประมง”


ลิงค์: http://iqepi.com/31157/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ,นักวิชาการประมง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. – 21 พ.ค. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ล่าสุด!!