ค้นหา

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปฏิรูปตำรวจ บัดนี้ -  ยุบเลิก&ถ่ายโอนภารกิจ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจท่องเที่ยว,ตำรวจทางหลวง,ตำรวจป่าไม้

ปฏิรูปตำรวจ

“ปฏิรูปตำรวจ”


ลิงค์: http://iqepi.com/31506/ หรือ
เรื่อง: ยุบเลิก&ถ่ายโอนภารกิจ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจท่องเที่ยว,ตำรวจทางหลวง,ตำรวจป่าไม้
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

แก้ ป.แพ่ง บัดนี้ -  ผู้ค้ำฯ ไม่ต้องรับผิดเสมือนลูกหนี้

แก้

“แก้ ป.แพ่ง”


ลิงค์: http://iqepi.com/31504/ หรือ
เรื่อง: ผู้ค้ำฯ ไม่ต้องรับผิดเสมือนลูกหนี้
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -05 มิ.ย. 2558  หลายตำแหน่ง รวม 17 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

“สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร”


ลิงค์: http://iqepi.com/31503/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง รวม 17 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 05 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -17 มิ.ย. 2558  พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก)

กรมประมง

“กรมประมง”


ลิงค์: http://iqepi.com/31502/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย 
อัตราเงินเดือน: 10,430
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 17 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 -19 มิ.ย. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย”


ลิงค์: http://iqepi.com/31501/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคลัง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 19 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -8 มิ.ย. 2558  นิติกร

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

“สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”


ลิงค์: http://iqepi.com/31500/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 8 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สพฐ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -8 มิ.ย. 2558  ครูผู้สอน

สพฐ

“สพฐ”


ลิงค์: http://iqepi.com/31499/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 8 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -03 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”


ลิงค์: http://iqepi.com/31498/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 -12 มิ.ย. 2558  พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”


ลิงค์: http://iqepi.com/31497/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 12 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -14 มิ.ย. 2558  ครูผู้สอน

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

“สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ”


ลิงค์: http://iqepi.com/31496/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ล่าสุด!!