ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: https://iqepi.com/42241/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ () เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ธ.ค. 2560

ก.พ.ร.

"ก.พ.ร."

ลิงค์: https://iqepi.com/42239/ หรือตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไประดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 29 ธ.ค. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ธ.ค. 2560

ก.พ.ร.

"ก.พ.ร."

ลิงค์: https://iqepi.com/42239/ หรือตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไประดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 29 ธ.ค. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

โรงงานยาสูบ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ธ.ค. 2560

โรงงานยาสูบ

"โรงงานยาสูบ"

ลิงค์: https://iqepi.com/42237/ หรือ ตำแหน่ง: พยาบาล ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 4 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร () เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 15 ธ.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

"สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา"

ลิงค์: https://iqepi.com/42235/ หรือตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สารสนเทศระดับการศึกษา: ปวส.,เฉพาะผู้พิการอัตราเงินเดือน: 13,800-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ธ.ค. -29 ธ.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

"สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา"

ลิงค์: https://iqepi.com/42235/ หรือตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สารสนเทศระดับการศึกษา: ปวส.,เฉพาะผู้พิการอัตราเงินเดือน: 13,800-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ธ.ค. 2560

กรมสรรพากร

"กรมสรรพากร"

ลิงค์: https://iqepi.com/42233/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 4 ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 15 ธ.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ธ.ค. 2560

กรมสรรพากร

"กรมสรรพากร"

ลิงค์: https://iqepi.com/42231/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2) เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 ธ.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ธ.ค. 2560

กรมสรรพากร

"กรมสรรพากร"

ลิงค์: https://iqepi.com/42229/ หรือตำแหน่ง: พนักงานสรรพากรระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 11,400-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2)เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 12 ธ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 ธ.ค. 2560

กรมสรรพากร

"กรมสรรพากร"

ลิงค์: https://iqepi.com/42229/ หรือตำแหน่ง: พนักงานสรรพากรระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 11,400-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2)เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 12 ธ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**