พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

โพสต์แนะนำ

ค้นหา

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ "วิชาภาษาไทย"

แนวข้อสอบ ข้าราชการตำรวจ "วิชาภาษาไทย" แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย1.ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติก.มากมาย            ข.  ตุ๊กตุ๊กค.ฉุกเฉิน            ง.   ห่างไกล2.ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้องก.คำ เสียง วลี ประโยค        ข.

แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ...

แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการ... แนวข้อสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการวิชาคอมพิวเตอร์1.ข้อใดคือความหมายของ คอมพิวเตอร์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542ก.

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ 18 เม.ย. -9 พ.ค. 2560...

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ 18 เม.ย. -9 พ.ค. 2560... "ไปรษณีย์ไทย" ลิงค์: http://iqepi.com/38396/ หรือ ตำแหน่ง: หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์,ชาย/หญิง,อายุ17-25ปี ระดับการศึกษา: ม.ปลาย อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 202 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. - 9 พ.ค.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ... "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ลิงค์: http://iqepi.com/38483/ หรือ ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล,ช่างโลหะ,พนักงานประจำสำนักงาน,นายช่างศิลป์ ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ... "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"ลิงค์: http://iqepi.com/38483/ หรือ ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล,ช่างโลหะ,พนักงานประจำสำนักงาน,นายช่างศิลป์ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 พ.ค. -15...

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 พ.ค. -15... "ม.ธรรมศาสตร์"ลิงค์: http://iqepi.com/34345/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 20,250-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2559**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.