ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มี.ค. -5 เม.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: https://iqepi.com/43650/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มี.ค. -18 เม.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: https://iqepi.com/43648/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (วิทยาลัยการอาชีพเทิง) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 มี.ค. - 18 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -3 เม.ย. 2561

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: https://iqepi.com/43646/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร () เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มี.ค. -2 เม.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: https://iqepi.com/43644/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: พระนครศรีอยุธยา (วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -3 เม.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: https://iqepi.com/43571/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -3 เม.ย. 2561

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

"สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร"

ลิงค์: https://iqepi.com/43566/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 เม.ย. -23 เม.ย. 2561

กรมควบคุมโรค

"กรมควบคุมโรค"

ลิงค์: https://iqepi.com/43564/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500 อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 เม.ย. - 23 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -20 เม.ย. 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์

"กรมส่งเสริมสหกรณ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/43562/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,เฉพาะผู้พิการ อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ () เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มี.ค. - 20 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มี.ค. -20 เม.ย. 2561

กรมส่งเสริมสหกรณ์

"กรมส่งเสริมสหกรณ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/43560/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐานสินค้า ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ () เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มี.ค. - 20 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -3 เม.ย. 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://iqepi.com/43558/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี,เชียงราย,อุบลราชธานี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**