พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

โพสต์แนะนำ

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 พ.ค. -30 พ.ค. 2560 รวม 515 อัตรา

" กรมสรรพากร " ลิงค์: http://iqepi.com/38675/ หรือ ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , นักวิชาการภาษีปฏฺิบัติการ , นิติกรปฏ...

ค้นหา

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2560

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

"กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"

ลิงค์: http://iqepi.com/39234/ หรือตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 11,500-15,000อัตราว่าง: 4ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 2 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2560 รวม 13 อัตรา

กรมชลประทาน

"กรมชลประทาน"

ลิงค์: http://iqepi.com/39232/ หรือตำแหน่ง: นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน,วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 11,500-16,500อัตราว่าง: 13ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 มิ.ย. 2560

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

"สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ"

ลิงค์: http://iqepi.com/39230/ หรือตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการระดับการศึกษา: ปวช.อัตราเงินเดือน: 9,400-อัตราว่าง: 2ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 15 มิ.ย. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 พ.ค. 2560

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: http://iqepi.com/39228/ หรือตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 15,000-16,500อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรีเปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 31 พ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-2 มิ.ย. 2560

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: http://iqepi.com/39226/ หรือตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 15,000-16,500อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชรเปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 2 มิ.ย. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล

"มหาวิทยาลัยมหิดล"

ลิงค์: http://iqepi.com/39225/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 27,030-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล

"มหาวิทยาลัยมหิดล"

ลิงค์: http://iqepi.com/39224/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์หรืออาจารย์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน: 27,030-31,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: http://iqepi.com/39223/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ค. -6 มิ.ย. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมประมง

"กรมประมง"

ลิงค์: http://iqepi.com/39222/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -9 มิ.ย. 2560

จังหวัดฉะเชิงเทรา

"จังหวัดฉะเชิงเทรา"

ลิงค์: http://iqepi.com/39221/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**