หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

สอบท้องถิ่น แก้ไขสถานที่สอบแก้ไขวันเวลาสถานที่สอบ

สอบท้องถิ่น

"สอบท้องถิ่น แก้ไขสถานที่สอบ"

ลิงค์: https://iqepi.com/41195/ หรือเรื่อง: แก้ไขวันเวลาสถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ 12 ก.ย. -29 ก.ย. 2560

กองการพัสดุภาครัฐ

"กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง"

ลิงค์: https://iqepi.com/41191/ หรือตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการคลังระดับการศึกษา: ปวท.-ปวส.-อนุปริญญาอัตราเงินเดือน: 0-0อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ย. - 29 ก.ย. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ย. -29 ก.ย. 2560

กองการพัสดุภาครัฐ

"กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง"

ลิงค์: https://iqepi.com/41189/ หรือตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการระดับการศึกษา: ปวช.อัตราเงินเดือน: 0-0อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. - 29 ก.ย. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ก.ย. -25 ก.ย. 2560

กรมปศุสัตว์

"กรมปศุสัตว์"

ลิงค์: https://iqepi.com/41183/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 13,800- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ย. - 25 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -22 ก.ย. 2560

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: https://iqepi.com/41181/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -22 ก.ย. 2560 รวม 7 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"

ลิงค์: https://iqepi.com/41176/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานจัดระบบข้อมูลและบริการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000 อัตราว่าง: 7 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -27 ก.ย. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: https://iqepi.com/41174/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. - 27 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -22 ก.ย. 2560 รวม 6 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง"

ลิงค์: https://iqepi.com/41172/ หรือ ตำแหน่ง: นายช่างรังวัด,เจ้าพนักงานประมง,เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับการศึกษา: ปวส. อัตราเงินเดือน: 13,800- อัตราว่าง: 6 ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี,ตรัง,ภูเก็ต,สงขลา เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -22 ก.ย. 2560

กรมการศาสนา

"กรมการศาสนา"

ลิงค์: https://iqepi.com/41170/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนา ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. - 22 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -25 ก.ย. 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"

ลิงค์: https://iqepi.com/41168/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ย. - 25 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**