พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


r

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ต.ค. -4 พ.ย. 2559 |พนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.)

กรมวิชาการเกษตร

"กรมวิชาการเกษตร"

ลิงค์: http://iqepi.com/36305/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง (กปผ.)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ 18 ต.ค. -28 ต.ค. 2559 |เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบัตรรายงานโรค

กรมสุขภาพจิต

"กรมสุขภาพจิต"

ลิงค์: http://iqepi.com/36304/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบัตรรายงานโรค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 7,680-10,200
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ต.ค. - 28 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

มรภ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ต.ค. -31 ต.ค. 2559 |อาจารย์

มรภ.กาญจนบุรี

"มรภ.กาญจนบุรี"

ลิงค์: http://iqepi.com/36303/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 26,250-31,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. - 31 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ย. -23 พ.ย. 2559 |เตรียมสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ลิงค์: http://iqepi.com/36299/ หรือ
ตำแหน่ง: เตรียมสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปีงบประมาณ 2560
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. - 23 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 7 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |รวม 248 อัตรา หลายตำแหน่ง

กรมท่าอากาศยาน

"กรมท่าอากาศยาน"

ลิงค์: http://iqepi.com/36288/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม 248 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ต.ค. - 21 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -28 ต.ค. 2559 |นักวิชาการเกษตร

กรมหม่อนไหม

"กรมหม่อนไหม"

ลิงค์: http://iqepi.com/36287/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: แพร่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ต.ค. - 28 ต.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ต.ค. -4 พ.ย. 2559 |พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

"สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

ลิงค์: http://iqepi.com/36286/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. - 4 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -9 พ.ย. 2559 |พนักงานวิศวกรโยธา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

"กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ลิงค์: http://iqepi.com/36285/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. - 9 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2559 |นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ

"กรมการค้าต่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/36283/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. - 10 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2559 |นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ

"กรมการค้าต่างประเทศ"

ลิงค์: http://iqepi.com/36282/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. - 10 พ.ย. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**