ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สำนักงานศาลยุติธรรม...

สำนักงานศาลยุติธรรม... สำนักงานศาลยุติธรรม

"สำนักงานศาลยุติธรรม"


ลิงค์: https://iqepi.com/44686/ หรือ
เรื่อง: เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานศาลยุติธรรม...

สำนักงานศาลยุติธรรม... สำนักงานศาลยุติธรรม

"สำนักงานศาลยุติธรรม"


ลิงค์: https://iqepi.com/44686/ หรือ
เรื่อง: เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม... สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"


ลิงค์: https://iqepi.com/44683/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม86อัตรา,นิติกรปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
อัตราว่าง: 86
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม... สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

"สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม"


ลิงค์: https://iqepi.com/44683/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม86อัตรา,นิติกรปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
อัตราว่าง: 86
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2561
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

...

... สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"


ลิงค์: https://iqepi.com/44681/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 13,800-21,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ...

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ... กรมหม่อนไหม

"กรมหม่อนไหม"


ลิงค์: https://iqepi.com/44679/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 19 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"


ลิงค์: https://iqepi.com/44676/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-23,630
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 3 ก.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์... กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"


ลิงค์: https://iqepi.com/44674/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมส่งเสริมการเกษตร...

กรมส่งเสริมการเกษตร... กรมส่งเสริมการเกษตร

"กรมส่งเสริมการเกษตร"


ลิงค์: https://iqepi.com/44672/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร,นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักสถิติ,นักวิชาการการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน...

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน... กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

"กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน"


ลิงค์: https://iqepi.com/44670/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 15,000-15,300
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 22 มิ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**