พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

สำนักงานธนานุเคราะห์

"สำนักงานธนานุเคราะห์"

ลิงค์: http://iqepi.com/40004/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: 10,150- อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 มิ.ย. 2560

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

ลิงค์: http://iqepi.com/40002/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 28 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มิ.ย. 2560

กรมการข้าว

"กรมการข้าว"

ลิงค์: http://iqepi.com/40000/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 13,000- อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 29 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ค. 2560

กรมการข้าว

"กรมการข้าว"

ลิงค์: http://iqepi.com/39998/ หรือ ตำแหน่ง: โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี2560 ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: แพร่ เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

กรมปศุสัตว์

"กรมปศุสัตว์"

ลิงค์: http://iqepi.com/39996/ หรือ ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ก.ค. 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

ลิงค์: http://iqepi.com/39994/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: สระบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 3 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

กรมบังคับคดี

"กรมบังคับคดี"

ลิงค์: http://iqepi.com/39992/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 30 มิ.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 10 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

"สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ"

ลิงค์: http://iqepi.com/39990/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักบัญชีปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท อัตราเงินเดือน: 15,000-19,000 อัตราว่าง: 10 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.ค. - 27 ก.ค. 2560 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ค. -27 ก.ค. 2560 รวม 6 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

"สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย"

ลิงค์: http://iqepi.com/39988/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: 6 ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี,ชลบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. - 27 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -14 ก.ค. 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง

"กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ลิงค์: http://iqepi.com/39986/ หรือ ตำแหน่ง: ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป.โท อัตราเงินเดือน: 17,500-20,370 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ก.ค. - 14 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**