ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 พ.ย. -8 ธ.ค. 2560

กระทรวงสาธารณสุข

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: https://iqepi.com/41953/ หรือตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 18,000-อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี (โรงพยาบาลบ้านโป่ง)เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560 รวม 43 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน

"กรมพัฒนาที่ดิน"

ลิงค์: https://iqepi.com/41951/ หรือตำแหน่ง: นิติกร,นักสำรวจดิน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย,เศรษฐกร,วิศวกร,วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,นักวิชาการเกษตร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเกษตรระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 18,000-อัตราว่าง: 43ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,ตราด,นครราชสีมา,นครสวรรค์,น่าน,พิษณุโลก,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กทม.เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

กทม.

"กทม."

ลิงค์: https://iqepi.com/41949/ หรือเรื่อง: เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -19 ธ.ค. 2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

"กรมทรัพย์สินทางปัญญา"

ลิงค์: https://iqepi.com/41947/ หรือตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โทอัตราเงินเดือน: 15,000-19,250อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ย. -15 ธ.ค. 2560 รวม 5 อัตรา

กระทรวงพลังงาน

"กระทรวงพลังงาน"

ลิงค์: https://iqepi.com/41945/ หรือตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการพลังงาน,วิศวกร,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคลระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500อัตราว่าง: 5ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2560 รวม 8 อัตรา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

"กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"

ลิงค์: https://iqepi.com/41943/ หรือตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,นักวิเทศสัมพันธ์,นักโภชนาการ,นักจัดการงานทั่วไป,นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์แผนไทยระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 13,800-19,500อัตราว่าง: 8ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. - 30 พ.ย. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://iqepi.com/41941/ หรือตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 10,430-18,000อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก,นครปฐม,ปราจีนบุรี,ราชบุรี,สมุทรสาคร,หนองบัวลำภู ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -28 พ.ย. 2560

กรมส่งเสริมสหกรณ์

"กรมส่งเสริมสหกรณ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/41939/ หรือตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการอัตราเงินเดือน: 10,430-13,800อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: นครนายก ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. - 28 พ.ย. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2560

กระทรวงศึกษาธิการ

"กระทรวงศึกษาธิการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/41937/ หรือตำแหน่ง: พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์,นักวิเทศสัมพันธ์,พนักงานแปลภาษาระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 18,000-อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ย. -20 ธ.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

"กรมวิทยาศาสตร์บริการ"

ลิงค์: https://iqepi.com/41935/ หรือตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการระดับการศึกษา: ป.ตรีอัตราเงินเดือน: 15,000-16,500อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. - 20 ธ.ค. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**