ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

จ.สงขลา เปิดสอบท้องถิ่น อบต.ดีหลวง เปิดสอบงานราชการ (25 ต.ค.-2 พ.ย.55)

งานราชการ เปิดสอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา 

ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. - 2 พ.ย. 55 ในวันเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่นตำบลดีหลวง หมู่ที่ 6 ถนนเขาแดง-ระโนด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาสำหรับผู้มีคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / ปริญญาตรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555

สอบวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ ต้องเป็นผู้สอบทีไ่ด้คะแนนรวมกันในการสอบทุกภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ประกาศผลสอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร