ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบ งานราชการ "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป" (14-28 พ.ย.55) - อ่านต่อคลิกที่นี่»งานราชการเปิดสอบวันนี้.com -129jump.com | อ่านต่อคลิกที่นี่»งานราชการเปิดสอบวันนี้.com -129jump.com


งานราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบ
ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ      
ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :  14,020 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1) ดำเนินการับ – ส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document
2) เวียนเอกสารแจ้งเพื่อทราบด้วยระบบ E-Document
3) รวบรวมและจัดพิมพ์ทะเบียนเอกสารเรื่องเวียนประจำเดือน
4) ดำเนินการร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่ผู้บริหารสั่งการให้ดำเนินการในนามมหาวิทยาลัย
วิธีการเลือกสรร :  – ความรู้ความสามารถ
- ทักษะ
- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :  ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนรวมจาการทดสอบสมรรถนะที่กำหนดขึ้นทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถโดยสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :  
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบ งานราชการ
สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น 7 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 
ลิงค์ย่อ: http://j.mp/QcxTMr

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอบ งานราชการ "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป" (14-28 พ.ย.55) - อ่านต่อคลิกที่นี่»งานราชการเปิดสอบวันนี้.com -129jump.com | อ่านต่อคลิกที่นี่»งานราชการเปิดสอบวันนี้.com -129jump.com:

'via Blog this'

งานราชการ เปิดสอบ