ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ งานราชการ “เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร)” (11-19 ธ.ค.55)

งานราชการ เปิดสอบ งานราชการ  กรมส่งเสริม
เปิดสอบ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ       
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร)
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : อำนวยการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่น เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดบันทึกข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. จัดพิมพ์หนังสือราชการ
3. ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องทำงานที่รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
- ทักษะ
1. ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ
- สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน 2. การคิดวิเคราะห์ 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4. การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
Website : คลิกที่นี่
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบ งานราชการ


2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ลิงค์ย่อ: http://j.mp/SxRC6U