พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

โพสต์แนะนำ

สำนักงาน ก.ค.ศ.ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  " สำนักงาน ก.ค.ศ. " ลิงค์: http://iqepi.com/37644/ หรือ เรื่อง: ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...

ค้นหา

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

สสจ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "เจ้าพนักงานธุรการ" (21 ม.ค.-1 ก.พ.2556)


งานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร)
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน สาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจ การเงิน เทคนิคการตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ การโรงแรม บริหารธรุการสถานพยาบาล การประชาสัมพันธ์ หรือพาณิชยศิลป์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
Website : คลิกที่นี่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ งานราชการ
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000