ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัคร "นักทรัพยากรบุคคล" (14-25 ม.ค. 56)


มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ 2556 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 24-25 ม.ค.2556 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ       
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.2. มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Excel MS-Access MS-Word MS-Power Point ได้เป็นอย่างดี
1.3. มีความขยัน ซี่อสัตย์ และคุณธรรม มีภาวะผู้นำ
1.4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
1.5. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารงานบุคคล ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี (แสดงหลักฐาน)
1.6. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ภาษาไทย และเหตุการณ์ทั่วไป) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

- สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน สมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
Website : คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ
103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000