ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

อบต.หนองเรือ จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบงานราชการ "ธุรการ,พัสดุ,พัฒนาชุมชน,ช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา,วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเกษตร"(7-25ม.ค. 2556)


ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 10 ตำแหน่ง 10 อัตรา สำหรับผู้จบปริญญาตรี ปวส. ปวท. ปวช. ในวันที่ 7 - 25 มกราคม 2556 โดยจัดสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 28 มกราคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่างขันเืพ่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
ช่างโยธา 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
นายช่างโยธา 1 อัตราธุรการ,พัสดุ,พัฒนาชุมชน,ช่างไฟฟ้า,ช่าง โยธา,วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการเกษตร,อบต.,หนองเรือ ,มหาสารคาม,ส่วนท้องถิ่น,2556,56
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ อบต.หนองเรือ จ.มหาสารคาม คลิกที่นี่