ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครสอบงานราชการ "เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์(ชาย)" (4-8 ก.พ.2556)


งานราชการ เปิดรับสมัครสอบ 2556 กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา "เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์(ชาย)สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์" (4-8 ก.พ.2556)
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ        
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์(ชาย)สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเรือนจำจังหวัดพะเยา
อัตราเงินเดือน : 9150 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปวช.
- ทุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครวิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
Website : คลิกที่นี่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์(ชาย)สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์" (4-8 ก.พ.2556)
ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000