ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ "เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพาณิชย์"(21 ก.พ.-14 มี.ค.2556)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพาณิชย์" (21 ก.พ.-14 มี.ค.2556)

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (รับคนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้ รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
3.เป็นคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4.มีบัตรประจำตัวคนพิการชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (รับสมัครคนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 13,300-14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
3.เป็นคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4.มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (รับสมัครคนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ ก.พ.
3.เป็นคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4.มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (รับสมัครคนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ ก.พ.
3.เป็นคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4.มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (รับสมัครคนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ ก.พ.
3.เป็นคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4.มีบัตรประจำตัวคนพิการ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบเว็บไซต์หน่วยงานรับสมัครสอบ