ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "พยาบาลวิชาชีพ" (18-22 ก.พ.2556)


กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ "พยาบาลวิชาชีพ" (18-22 ก.พ.2556)
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300-14630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับ การศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกบอวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

รายละเอียดวุฒิ : ได้ รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
การรับสมัครสอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2590 3048 และ 0 2590 3059 ในวันที่ 18-22 ก.พ. 2556 ในวันแลเวลาราชการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.การสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน ให้เวลาทำคำตอบ 2 ชั่วโมง)
สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.1 วิชาการพยาบาลทั่วไป
1.2 วิชาการพยาบาลโรคติดต่อ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้าสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน
ถ้า ได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะได้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
2.การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็น การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
ทักษะ/สมรรถนะ : -
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
กรมควบคุมโรค
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่
เว็บไซต์หน่วยงานรับสมัครสอบคลิกที่นี่