ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เตรียมเอกสารสมัครสอบ กฟผ. ประจำปี 2556 เปิดรับมี.ค.2556 [รายงานพิเศษ]


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานในเดือนมีนาคม 2556
เอกสารประกอบการสมัครงาน
  • ใบ แสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (TRANSCRIPT หรือใบระเบียน) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามที่กำหนด สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคสุดท้าย ปีการศึกษา 2555 ซึ่งยังไม่ได้รับใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาของผลการเรียนภาคสุดท้าย โดยระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในการสมัครงานได้ ทั้งนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องนำใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่กำหนด มาแสดงก่อนวันเข้ารับการทดสอบเบื้องต้น
  • ผู้สมัครระดับปริญญา ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนนในวันที่สมัคร
  • ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกรต้องมีใบอนุญาตปรกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาตามที่กำหมายกำหนด หากไม่มีในวันสมัครอนุโลมให้นำมาแสดงภายหลัง
  • สำเนา ทะเบียนบ้าน กรณีผู้สมัครในอัตราท้องถิ่นจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่ สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัคร