ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 (ครูไทย) 9 มาตรฐาน


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ตามมาตราฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 11
และสถานที่สอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานวิชาชีพ


คุรุสภา
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11
และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย  


ข้อปฏิบัติของผู้เข้า่ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
            ผู้เข้าทดสอบความรู้ฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาอย่างเคร่งครัด

ศูนย์สอบที่ 1 : กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 : วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
เลขที่ 939 ซอย13 จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทร. 02-4671974, 02-4670571, 02-4675179, 02-4675097, 02-4675138
http://www.panitthon.ac.th
ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 : โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.02-2451717, 02-2452106
http://www.sriayudhya.ac.th
ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 : โรงเรียนหอวัง
เลขที่ 16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทร.02-5126000, 02-5133134, 02-5133137
http://www.horwang.ac.th
ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 : โรงเรียนบางกะปิ
เลขที่ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร.02-3776707, 02-3775870
http://www.bangkapi.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้
มาตรฐานความรู้ที่ 1ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4
มาตรฐานความรู้ที่ 2ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4
มาตรฐานความรู้ที่ 3ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4
มาตรฐานความรู้ที่ 4ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4
มาตรฐานความรู้ที่ 5ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4
มาตรฐานความรู้ที่ 6ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4
มาตรฐานความรู้ที่ 7ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4
มาตรฐานความรู้ที่ 8ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4
มาตรฐานความรู้ที่ 9ศูนย์ทดสอบที่ 1/1ศูนย์ทดสอบที่ 1/2ศูนย์ทดสอบที่ 1/3ศูนย์ทดสอบที่ 1/4

ศูนย์สอบที่ 2 : จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-418673-5
http://www.yupparaj.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้
มาตรฐานความรู้ที่ 1
มาตรฐานความรู้ที่ 2
มาตรฐานความรู้ที่ 3
มาตรฐานความรู้ที่ 4
มาตรฐานความรู้ที่ 5
มาตรฐานความรู้ที่ 6
มาตรฐานความรู้ที่ 7
มาตรฐานความรู้ที่ 8
มาตรฐานความรู้ที่ 9

ศูนย์สอบที่ 3 : จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 : วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น
เลขที่ 1/1 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-236538
http://www.kvc.ac.th
ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทร.043-333724, 043-236217, 043-244730
http://www.kkw.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้
มาตรฐานความรู้ที่ 1ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2
มาตรฐานความรู้ที่ 2ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2
มาตรฐานความรู้ที่ 3ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2
มาตรฐานความรู้ที่ 4ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2
มาตรฐานความรู้ที่ 5ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2
มาตรฐานความรู้ที่ 6ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2
มาตรฐานความรู้ที่ 7ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2
มาตรฐานความรู้ที่ 8ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2
มาตรฐานความรู้ที่ 9ศูนย์ทดสอบที่ 3/1ศูนย์ทดสอบที่ 3/2

ศูนย์สอบที่ 4 : จังหวัดสงขลา

ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม
ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 074-314415
http://www.woranari.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้
มาตรฐานความรู้ที่ 1
มาตรฐานความรู้ที่ 2
มาตรฐานความรู้ที่ 3
มาตรฐานความรู้ที่ 4
มาตรฐานความรู้ที่ 5
มาตรฐานความรู้ที่ 6
มาตรฐานความรู้ที่ 7
มาตรฐานความรู้ที่ 8
มาตรฐานความรู้ที่ 9

ศูนย์สอบที่ 5 : จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-240863, 045-262193
http://www.benchama.ac.th
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้
มาตรฐานความรู้ที่ 1
มาตรฐานความรู้ที่ 2
มาตรฐานความรู้ที่ 3
มาตรฐานความรู้ที่ 4
มาตรฐานความรู้ที่ 5
มาตรฐานความรู้ที่ 6
มาตรฐานความรู้ที่ 7
มาตรฐานความรู้ที่ 8
มาตรฐานความรู้ที่ 9