ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (125 อัตรา)นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน (1 – 28 เม.ย. 2556)


กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
กอง บัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 125 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
  • นายทหารสัญญาบัตร 27 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี
  • นายทหารประทวน 98 อัตรา คุณวุฒิ ม.ต้น, ม.ปลาย, ปวช., ปวส.
การสอบคัดเลือก
สอบรอบแรก (ภาควิชาการ) กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556
  • 13.00-14.30 น. (วิชาทั่วไป)
  • 15.00-16.30 น. (วิชาเฉพาะตำแหน่ง)
สถานที่สอบ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต หรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบ
ประกาศผลสอบ
รอบแรก
(ภาควิชาการ) วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
รอบสุดท้าย
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น.
วิธีการสมัครงานราชการกองบัญชาการกองทัพไทย  :
เปิดจำหน่ายระเบียบการสอบคัด เลือกพร้อมใบสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดจำหน่ายระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน
  • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมสารบรณทหาร อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และ
  • ตั้งแต่วันที่ 22 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สมัครได้ 2 วิธี โดยเลือกระหว่าง "สมัครด้วยตนเอง" หรือ "สมัครทางอินเตอร์เน็ต" เพียงวิธีเดียว**
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2556 ที่ http://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
**ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบประกาศยืนยัน สถานที่สอบ ห้องสอบ และรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://www.rtarf.mi.th หรือตรวจสอบได้ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

เว็บไซต์ กองบัญชาการกองทัพไทย คลิกที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบ


**คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

ผนวก ก.  (รายละเอียดเฉพาะนายทหารชั้นสัญญาบัตร)

ผนวก ข.  (รายละเอียดเฉพาะนายทหารชั้นประทวน)

(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

ผนวก ค.  (บัญชีชื่อโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร) 

ผนวก ง. 
(การให้คะแนนพิเศษแก่บุคคลที่สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ)