ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

กสท. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ จำนวน 19 อัตรา (11 – 30 เม.ย. 2556)

กสท.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 19 อัตรา

ปฏิบัติงานสังกัด
 • ฝ่ายควบคุมโครงข่าย (ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก) **ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC**
 • ฝ่ายควบคุมโครงข่าย (ส่วนควบคุมโครงข่าย, ส่วนประสานงานและบริหารโครงข่าย, ส่วนปฏิบัติการวงจรระหว่างประเทศ บางรัก)
 • ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ (ส่วนสำรวจออกแบบโครงข่าย)
 • ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร (ส่วนบริหารแผนปฏิบัติการ)
 • ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร (ส่วนบริหารโครงการลงทุน)
 • ฝ่ายบริหารการเงิน (ส่วนพัฒนาบริหารการเงิน) **ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC**
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก (ส่วนบริหารโครงขา่ย เพื่อรองรับงาน RNOC) **ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC**
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท สมุทรสงคราม) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก (สำนักงานบริการลูกค้า กสท. หัวหิน) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบ
 • สำนักงานบิรการลูกค้า กสท. เขตใต้ (สำนักงานบริการลูกค้า กสท. กระบี่) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
 • สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง (ส่วนบริหารโครงข่าย เพื่อรองรับงาน RNOC) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
 • ส่วนงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก (ส่วนการตลาดและการขาย) **ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ***มีภูมิลำเนาอยู่ในพท้นที่จังหวัดชลบุรี
(รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านในเอกสารแนบด้านล่าง)
กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบดังต่อไปนี้
อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร หากเป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร
เกรดเฉลี่ยนสะสมตลอดหลักสูตร สำหรับ
 • ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.0
 • ปริญญาตรี (สถาบันของรัฐ) ไม่น้อยกว่า 2.5
 • ปริญญาตรี (สถาบันของเอกชน) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่น้อยกว่า 2.5
การคัดเลือก
 • ภาคเฉพาะตำแหน่ง สอบวิชาชความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 • ภาคทั่วไป สอบวิชาความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) / ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 • ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานราชการกสท. :
 • ผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายปกิบัติการทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  (กรอก ใบสมัครอย่างระมัดระวังเนื่องจาก "กสท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขีน และหรือสัมภาษณ์ ตามที่เห็นสมควร)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!