ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

อบต.จ.มหาสารคาม เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556

อบต.ปอพาน นาเชือก และหนองเม็ก อ.นาเชือก อบต.แวงดง และดงเมือง อ.อยางสีสุราช อบต.หนองคู และหนองไผ่ อ.นาดูน แจ้งความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนังานส่วนตำบล โดยได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และสถาบันการศึกษาผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนน เพื่อให้ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม พิจารณาให้ความเห็นชอบ มติในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลให้และสถาบันการ
ศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบ (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) ของ อบต.ปอพาน นาเชือก และหนองเม็ก อ.นาเชือก อบต.แวงดง และดงเมือง อ.อยางสีสุราช อบต.หนองคู แต่ อบต.หนองไผ่ อ.นาดูน ตามที่ อบต.เสนอ เห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันได้เพียงจำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนอีก 3 ตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลังปี 2557 ยังไม่เห็นชอบให้ดำเนินการโดยให้ฝ่ายเลขาหารือไปยังสำนักงาน ก.อบต. ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากผลการตอบข้อหารือเป็นประการใดจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป อ่านต่อ »  http://www.xn--12clj5bwadagh1fc5cxb4bxdecc4b2a4tuh.com/2556-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2013-04-22/