ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปปง. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ (12 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2556)

ปปง.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
ปปง. ประกาศเปิดรัีบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่ง”นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ” จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้ รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการธนาคารและการเงิน สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
  • เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว
หลักสูตรการสอบ
  • สอบภาค ข. โดยวิธีสอบข้อเขียน ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 200 คะแนน
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
  • สอบภาค ค. โดยวิธีสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิธีการสมัครงานราชการปปง. :
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดรารชการ
ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2556
**เอกสารและหลักฐานจัดส่งภายหลังสอบผ่านภาค ข.**
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 18 ก.ค. 2556
รายละเอียด เลือกหน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10