ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ,พนักงานพินิจ,พนักงานคุมประพฤติ,นักสังคมสงเคราะห์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานพินิจ,นักจิตวิทยา (6 – 14 มิ.ย. 2556)

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
ศูนย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จำนวน 8 สายงาน 11 อัตรา

ในตำแหน่ง
 • นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
  • เพศชาย
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • พนักงานพินิจ
  • เพศชาย
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • พนักงานคุมประพฤติ
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางกฎหมาย
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • นักสังคมสงเคราะห์
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • เจ้าพนักงานธุรการ
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์
  • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
 • พนักงานพินิจ
  • เพศหญิง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท
 • นักจิตวิทยา
  • เพศชาย/หญิง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
สำหรับ ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกได้ และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาในบัญชีของสนามสอบศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยงาน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในหน่วยงานดังต่อไปนี้
 • ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี
 • สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
วิธีการสมัครงานราชการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ :
ขอ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 260 หมู่ที่ 8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056245217 โทรสาร 056245561
ตั้งแต่วันที่ 6-14 มิถุนายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 มิ.ย. 2556
สอบข้อเขียนวันที่: 29 มิ.ย. 2556
สอบสัมภาษณ์: 5 ก.ค. 2556
เลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15