ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวงานราชการเปิดสอบ 2562-2563

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานนโยบายและแผนงาน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา (5 – 15 ส.ค. 2556)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศรับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานนโยบายและแผนงาน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ สื่อสาร อุตุนิยมวิทยา หรือสังคมศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 9,110 – 12,240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 35 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
- ปวท.
- ปวส.
- ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลชนาดเบา
อัตราเงินเดือน : 9,960 – 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2. ได้รับใบอนุญาตขันรถตามกฎหมายกำหนด
 
วิธีการสมัครงานราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย :
ซื้อและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 352 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น