ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 22 ม.ค. -21 ก.พ. 2557 จำนวน 533 อัตรา

"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 22 ม.ค. -21 ก.พ. 2557  จำนวน 533 อัตรา"

ลิงค์: http://iqepi.com/12528/ หรือ
ตำแหน่ง: จำนวน 533 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 533
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. - 21 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2557
จำนวน 533 อัตรา

“การสรรหาบุคคลของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้าง บุคคล หรือ เอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้”

การรับสมัครงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดย สมัครทางระบบใบสมัคร Online ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. เงื่อนไขตามประกาศรับสมัคร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเบื้องต้น วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ทาง http://www.egat.co.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน

กำหนดการสอบ
กำหนดทดสอบเบื้องต้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ทาง http://www.egat.co.th (กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)

***โปรดอ่าน ก่อนกรอกใบสมัคร*** bullet
ผู้สมัครโปรดอ่านประกาศรับสมัครงานและศึกษาขั้นตอนการรับสมัครงานให้ละเอียดก่อนสมัคร
การกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องตรวจทานให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
การแนบ File รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก นามสกุล File รูปภาพที่สนับสนุน คือ : jpg , png , jpeg เท่านั้น และ รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์ !! โปรดอย่านำรูปถ่ายของท่าน Scan ลงในกระดาษ A4 และขนาดของรูปถ่ายต้องไม่น้อยกว่า 120x120 Pixels !!
เอกสารประกอบการรับสมัครงานต้องทำเป็น File เดียวกันทั้งหมด จำนวน 1 File เท่านั้น ในรูปแบบ “ PDF File “ ไม่เกิน 3 เมกกะไบต์ขนาด A4 !! โปรดอย่านำเอกสารประกอบการรับสมัครงานทั้งหมด Scan ลงในกระดาษ A4 ภายในแผ่นเดียว เพราะจะทำให้ขนาดเล็กมาก !!
การตั้งชื่อ File รูปถ่าย และ File เอกสารประกอบการรับสมัครงานจะต้องตั้งชื่อ File เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น !! ห้ามใช้ภาษาไทย ตัวเลข หรือสัญญลักษณ์พิเศษอื่นๆ เช่น * - / @ < เป็นต้น !!

ติดต่อสอบถาม 02-4365311 , 02-4364387 , 02-4364388 , 02-4365310 และ 02-4365319

สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) งานราชการ ทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) รับสมัคร สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) 2557 สอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) 57 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 มี.ค. 2557
สอบวันที่: 29 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 24 เม.ย. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) คลิกที่นี่

อ่านต่อคลิก»: 1 2 3 4 5 6 7ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ที่ 18/2557

เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 533 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

 1. อัตราที่รับสมัคร

  1. อัตราทั่วไป

  2. อัตราท้องถิ่น (แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟผ.) 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคล ตามแนบท้ายประกาศ

  2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขา ที่กำหนด ตามแนบท้ายประกาศ

  3. มีอายุ คะแนนเฉลี่ยสะสมและผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication)

  4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้

  5. ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสม และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication)


ระดับคุณวุฒิ ปวช.- ปวส.

 • อายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

 • ผลคะแนนทดสอบ TOEIC **ไม่ต้องมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC


ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี

 • อายุ ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

 • ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน ผลคะแนนใช้ได้ตลอดไป


ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท

 • อายุ ไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

 • คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่จำกัด

 • ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน ผลคะแนนใช้ได้ตลอดไป


ผู้สมัครในตำแหน่งงานอัตราท้องถิ่น ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร หรือ บิดาและหรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามท้องถิ่นที่สมัครตามแนบท้ายประกาศ

3. การรับสมัคร

 1. สมัครผ่านทางระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th

 2. ผู้สมัครต้องเลือกสมัคร อัตราทั่วไป หรืออัตราท้องถิ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง

  1. อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

  2. อัตราท้องถิ่น หมายถึง ผู้สมัครจะปฏิบัติงานในภาคที่ีผู้สมัครเลือกตามแนบท้ายประกาศ 3. การส่งหลักฐานประกอบการสมัครงาน (ดูรายละเอียดคำแนะนำวิธีการสมัครงานในเว็บไซต์)

  1. รูปถ่าย ด้วย file jpg, png, jpg เท่านั้น รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์

  2. เอกสารประกอบการสมัครงาน ด้วย file PDF ขนาดไม่เกิน 3 เมกกะไบต์
4. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือ ใบระเบียน ที่ระบุชื่อ คุณวุฒิ สาขวิชา หรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชาคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 จำนวน 1 ชุด
  ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษาก่อนภาคเรียนสุดท้าย และหนังสือรับรองที่ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางระบบใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต่อไป

 3. สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC เฉพาะตำแหน่งงานระดับปริญญา จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 1 ชุดผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย หากไม่มีในวันที่ยื่นใบสมัคร ต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มทดลองงาน มิฉะนั้น กฟผ. จะเลิกจ้าง

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด


ทั้งนี้ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.cot.th กฟผ. สงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครแจ้งไว้ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

6. การทดสอบข้อเขียน

คุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. วิชาที่ทดสอบรวม 3 วิชา

 1. วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)

 2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test)

 3. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)


คุณวุฒิระดับปริญญา วิชาที่ทดสอบ รวม 2 วิชา

 1. วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)

 2. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)


7. เกณฑ์ผ่านการทดสอบข้อเขียน

 1. วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test) เกณฑ์การตัดสิน มีผลคะแนน T-score ไม่น้อยกว่า 50

 2. ภาษาอังกฤษ (English Language Test) เกณฑ์การตัดสิน มีผลคะแนน T-score ไม่น้อยกว่า 40

 3. วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์


8. การสอบสัมภาษณ์ กฟผ. จะเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนตามมาตรฐานที่กำหนด เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามสัดส่วนและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2557

อ่านต่อคลิก»: 1 2 3 4 5 6 7