ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิมพ์ใบสมัคร&กรณีไม่มีรายชื่อ

"กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น –  พิมพ์ใบสมัคร&กรณีไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ"

ลิงค์ย่อ: http://iqepi.com/12382/ หรือพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ และกรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วน แต่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นำหลักฐาน
  1. เอกสารการชำระเงิน และ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2244-5661 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 21 มกราคม 2557
หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center หมายเลข 0-2244-5660 หรือ 0-2244-5662 หรือ 0-2224-5663 ในวันและเวลาราชการ
สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยิน ขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2244-5661 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อที่จะได้จัเตรียมแบบทดสอบ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอบอื่นๆ ให้ต่อไป


**ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 14 มีนาคม 2557