ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 ม.ค. -13 ม.ค. 2560 |100 อัตรา,นายทหารประทวน,อัตรา ส.อ.

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

"หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ"

ลิงค์: http://iqepi.com/36756/ หรือ
ตำแหน่ง: 100 อัตรา,นายทหารประทวน,อัตรา ส.อ.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนาทหารประทวน

1. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 100 อัตรา (รุ่นที่ 1) ดังนี้

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสุตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2542 ถึงัวนที่ 13 มกราคม 2532)

2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนมายื่นในวันรับสมัคร

2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย

อ่านต่อในประกาศดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง

3. ข้อกำหนด

*3.1ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3.2 เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ 3.1 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เป็นเวลา 8 สัปดาห์

3.3 กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการ

4. คุณสมบัติเฉาพะเพิ่มเติม

4.1 มีคามสามารถด้านการใช้คอมพิเวตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำรหับงานกราฟิก ตกแต่งภาพ, โปรแกรมมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการผลิตสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

4.2 มีความสามารถด้านการขับขี่ยานยนต์ และปรนนิบัติบำรุง

4.3 มีความสามารถด้านการขับรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง, เพลงพื้นบ้าน หรือใช้เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ได้ดี

4.4 มีความสามารถด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

4.5 มีความสามารถทางด้านกีฬาทุกประเภท


สมัครงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ งานราชการ ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัคร สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ2559 สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 59 ehenbook.com หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :ตนเอง
สอบวันที่: 24 ม.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 1 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com