ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-28 ก.พ. 2560 |รวม 94 อัตรา

จุฬาฯ

"จุฬาฯ"

ลิงค์: http://iqepi.com/36923/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ,บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,อาจารย์,เจ้าหน้าที่สำนักงาน,เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ,พยาบาล,เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง,วิศวกร,เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา,นิติกร,สัตวแพทย์
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: -
อัตราว่าง: 94
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 28 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
จุฬาฯกรุงเทพมหานคร

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ

ใบประกาศ เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร
คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 21/12/2559 5/1/2560
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 6/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P6 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา 21/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์กฎหมายและนิติการ นิติกร P7 จำนวน 2 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 15/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 8/12/2559 5/1/2560
สถาบันภาษาไทยสิรินธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 2 อัตรา 13/12/2559 5/1/2560
คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา 13/12/2559 5/1/2560
สถาบันภาษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา 23/12/2559 5/1/2560
คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 20/12/2559 5/1/2560
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 21/12/2559 5/1/2560
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 20/12/2559 5/1/2560
คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 จำนวน 1 อัตรา 15/12/2559 5/1/2560
คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา 15/12/2559 5/1/2560
คณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (เทคนิคการแพทย์) P7 จำนวน 1 อัตรา 13/12/2559 5/1/2560
บัณฑิตวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา 13/12/2559 5/1/2560
คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 9/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักงานการทะเบียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 16/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะจิตวิทยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8 จำนวน 3 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 2 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 26/10/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 3 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ วิศวกรไฟฟ้า P7 จำนวน 1 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 3 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำโรงพยาบาลคณะฯ 14/11/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารระบบกายภาพ เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างแอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 7/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะเภสัชศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา 21/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ 14/11/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะอักษรศาสตร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำศัลยกรรมผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด ร.พ. 14/11/2559 5/1/2560
(ขยายเวลา) คณะทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล P7 จำนวน 1 อัตรา ประจำหออภิบาลผู้ป่วยใน ร.พ. 14/11/2559 5/1/2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ 21/12/2559 8/1/2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชารังสีวิทยา 21/12/2559 8/1/2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 19/12/2559 12/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา 13/12/2559 13/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา 13/12/2559 13/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา 13/12/2559 13/1/2560
คณะสหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 อัตรา 2/12/2559 15/1/2560
(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 20/12/2559 15/1/2560
(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 20/12/2559 15/1/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8 จำนวน 1 อัตรา 20/12/2559 20/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 21/11/2559 20/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 21/11/2559 20/1/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา 27/12/2559 20/1/2560
คณะสหเวชศาสตร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P6 จำนวน 1 อัตรา 27/12/2559 20/1/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา 13/12/2559 20/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 23/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 3 อัตรา 22/12/2559 23/1/2560
(ขยายเวลา) ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P8 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 23/1/2560
(ขยายเวลา) สถาบันวิจัยสังคม เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา 22/12/2559 30/1/2560
(ขยายเวลา) คณะสหเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร P5 จำนวน 1 อัตรา 1/12/2559 31/1/2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ P5 จำนวน 1 อัตรา 20/12/2559 31/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 26/12/2559 31/1/2560
(ขยายเวลา) คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 2/12/2559 31/1/2560
(ขยายเวลา) สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา 27/12/2559 4/2/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา 15/12/2559 4/2/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร บรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา 15/12/2559 4/2/2560
สำนักงานวิทยทรัพยากร เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา 20/12/2559 4/2/2560
สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา 15/12/2559 28/2/2560


สมัครงาน จุฬาฯ งานราชการ กรุงเทพมหานคร จุฬาฯ รับสมัคร สอบ จุฬาฯ2560 สอบ จุฬาฯ 60 ehenbook.com จุฬาฯ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ จุฬาฯ :online

ดาวน์โหลดไฟล์ จุฬาฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com