ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -13 ก.พ. 2560 |

ม.นครพนม

"ม.นครพนม"

ลิงค์: http://iqepi.com/37121/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม,นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. - 13 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
ม.นครพนมนครพนม

ม.นครพนม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป
Microsoft Word, Excel, Access, Power Point และ Internet ไ
ด้เป็นอย่างดี
3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กรได้ เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การทำงานในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(พร้อมแสดงหลักฐาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ ทั้งภายในและภายนอก


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป - คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 1.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์

- สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย สามารถพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาชายได้
3. มีความสามารถด้านงานเชื่อม งานไฟฟ้า และงานประปาเป็นอย่างดี
4. มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา ครูพี่เลี้ยงชาย ในระดับอาชีวศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมแสดงหลักฐาน)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - เอกสารทางราชการ ทั้งภายในและภายนอก
- งานกิจการนักศึกาา
- งานเชื่อม งานไฟฟ้า และงานประปา
- ดูแลหอพักชาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

- ทักษะ
1. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

- สมรรถนะ
1. คุณสมบัติส่วนบุคคล 1.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 1.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 1.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 1.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 1.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกวิชา การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


สมัครงาน ม.นครพนม งานราชการ นครพนม,นครพนม ม.นครพนม รับสมัคร สอบ ม.นครพนม2560 สอบ ม.นครพนม 60 ehenbook.com ม.นครพนม เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.นครพนม :ตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.นครพนม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com