ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

กรมวิชาการเกษตร...

กรมวิชาการเกษตร... "กรมวิชาการเกษตร" ลิงค์: http://iqepi.com/38423/ หรือ ตำแหน่ง: นิติกร ระดับการศึกษา: ป. กรมวิชาการเกษตร

"กรมวิชาการเกษตร"


ลิงค์: http://iqepi.com/38423/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 เม.ย. - 3 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กรมวิชาการเกษตรกรุงเทพมหานคร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. การดำเนินการตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ กฎหมายปกครอง กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา รวมทั้งการกล่าวโทษและร้องทุกข์
๒. การดำเนินการด้านกฎหมาย วินัย ประมวลจริยธรรมจรรยา ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ในวิชากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ๓. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
๑. การแสดงออกอย่างประจักษ์ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ๒. ความรับผิดชอบ ๓. ความละเอียดรอบคอบ ๔. การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

  http://iqepi.com/38423/