ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ส.ค. -31 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/40359/ หรือ ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับการศึกษา: ป.โท,ป.เอก อัตราเงินเดือน: 27,130-35,700 อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านขนส่งระหว่างประเทศ International Transport หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครต้องชี้แจงความเกี่ยวข้องของสาขาที่จบว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านขนส่งระหว่างประเทศอย่างไร 1.1 สำเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - ระดับปริญญาเอก - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาฯ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ภาระงานสอน 2.ผลิตผลงานวิชาการ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร 2.การทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียน มีทั้งหมด 2 ส่วน เวลาในการ ทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ส่วนที่ 1 ทฤษฎี 100 คะแนน ส่วนที่ 2 การประยุกต์ใช้ 100 คะแนน 3.การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบ ทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท) 4.พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และทดสอบสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - สอบสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เวลา 20 นาที - นำเสนอผลงานวิจัย เวลา 15 นาที - สอบสัมภาษณ์ เวลา 20 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านขนส่งระหว่าง ประเทศ ในการสอบสอนระดับปริญญาตรี
วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com